Zakres naszych usług:

 • Własna sala pożegnań
 • Własna chłodnia
 • Przygotowanie zmarłych do pochówku
 • Przewozy krajowe i międzynarodowe
 • Trumny, urny, tabliczki i krzyże
 • Kwiaty, wieńce i wiązanki
 • Nekrologi
 • Oprawa muzyczna
 • Ubrania dla zmarłych
 • Kremacje
 • Zasiłki pogrzebowe ZUS i KRUS
 • Organizacja styp
 • Całodobowy odbiór zmarłych z mieszkań