„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”

Zakład Pogrzebowy Bożena Słomiana oferuje nie tylko drukowane nekrologi i klepsydry, ale również
możliwość zamieszczenia elektronicznego nekrologu, w którym to Rodzina powiadamia o śmierci
ukochanej osoby oraz o dacie i miejscu uroczystości pogrzebowej.

Poniżej zamieszczamy aktualne nekrologi z informacją o pogrzebie mieszkańców Łowicza i okolic.

Odeszli od nas…

W tych ciężkich chwilach łączymy się w bólu z Rodziną oraz Przyjaciółmi
i składamy nasze najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia z powodu straty ukochanej osoby

Pracownicy Zakładu Pogrzebowego Bożena Słomiana.